Disable Preloader

מחלקת ניתוב תרופות יקרות ותרופות שאינן בסל התרופות

אנו מנסות למצוא פתרונות ארוכי טווח לקבלת התרופות, כך שלחולה יהיה שקט נפשי.

אנו מצליחות לענות בחיוב לכ85% מפניות החולים ולתת להם תרופות יקרות מהמלאי הקיים.
כמו"כ אנו מנסות לשלב אותם בפרויקטים שונים שקיימים במחלקתנו עם חברות תרופות במסגרת טיפולי חמלה. או לקרנות שעוזרות בסיוע כספי לפי הקריטריונים.

אנו מעבירות לחולה את כל מידע על רכישת תרופות מוזלות ודרכים להשגתן בעולם.

אנו מאמינות שאוזן קשבת לחולה, עזרה בתרופה וסיוע מידע רלוונטי, מעניקה להם תקווה להמשך מלחמתם בחיים.

טל:073-2198805
[email protected]