Disable Preloader

איסוף תרופות מאנשים פרטיים באזור מגוריהם והפצת פעילות העמותה

ארגון חברים לרפואה שולח אלפי משלוחי תרופות מדי חודש לאנשים שידם אינה משגת לרוכשן. חלקם חולים במחלות קשות הזקוקים לתרופות יקרות. רובם הגדול קשישים ונכים המתקיימים מקצבאות הביטוח הלאומי שמופנים לארגון על ידי גורמי רווחה.

פעילות זאת נשענת ומסתמכת על התגייסותם של המתנדבים העוסקים באיסוף תרופות באזור מגוריהם ובמקום עבודתם.
מעבר לערך הנתינה והסיוע לחלש שמקיימים המתנדבים, יש בפעילות זאת גם תרומה לאיכות הסביבה - במקום להיזרק לפח' לזהם את הקרקע ואת מקורות המים, התרופות מועברות לנזקקים או מושמדות בהליך מבוקר.

המתנדבים מקבלים חומרי פרסום והסברה להפצה באזור מגוריהם.
שמם ופרטי ההתקשרות עמם מפורסמים באתר זה.

העברת התרופות לארגון:
התרופות מועברות למחסן התרופות במרכז הארגון בבני ברק לשם מיון והפצה.
לרשות המתנדבים עומד נהג הארגון ובתיאום עם מזכירות הארגון אוסף את התרופות. לחלופין יכולים המתנדבים לבחור להעביר את התרופות באופן עצמאי.

דרישות התפקיד

  • גיל 18 ומעלה
  • עדיפות לבעלי רכב
  • רגישות חברתית
  • שעות פעילות גמישות בימי חול
  • זמינות טלפונית
  • מקום אחסון לתרופות על פי נהלי העמותה
  • יכולות שיווק והפצה של פעילות העמותה

למידע מלא ניתן לקרוא את הקובץ המצורף: מכתב הסברה למתנדבי התרופות.
לחץ כאן למילוי טופס התנדבות.