Disable Preloader

 

שלום רב,


ארגון חברים לרפואה מנהל פרויקט 'ניתוב תרופות' באמצעותו מועברות תרופות המתקבלות כתרומה.התרופות המתקבלות עוברות מיון ובקרה ע"י רוקח מוסמך, ורק תרופות ברות תוקף נשלחות לחולים, ללא תשלום בעבור התרופות והמשלוח.

להלן הנחיות לפנייה למרכז הסיוע

 

פניה ראשונה לקבלת סיוע בתרופות כרוניות:

יש למלא את הטופס בקישור המצורף:

מילוי טופס קבלת תרופות כרוניות קוד למילוי הטופס : Chronic_Medicine

  • הפניה תיכנס לבדיקה פארמקולוגית וסוציאלית.
  • עדכון על אישור קבלה למערכת יתקבל תוך חודש מיום קבלת הפניה.
  • אין בשליחת הטפסים התחייבות העמותה לאשר את הבקשה. (משתדלים לעשות את מירב המאמצים)
  • התרופות נשלחות לפונה אחת לשלושה חודשים.
  • אנו עושים את מירב המאמצים לספק את כל התרופות הרשומות במרשמים, במידה וחסרה תרופה זאת מכיוון שאין אותה במלאי בית המרקחת.
  • תרופות שדורשות קירור, ומוצרי ספיגה - לא ניתן לשלוח, אך ניתן יהיה לבוא לאסוף מבית המרקחת "חברים לרפואה".

 

פניה חוזרת אל "חברים לרפואה":

לאחר קבלת אישור כניסה למערכת, על החולה לשלוח רק את המרשם (בהתאם להנחיות) כשבועיים לפני התאריך בו אמור לקבל את התרופות , על מנת שלא לעכב את המועד הבא לקבלת התרופות. את התאריך ניתן לחשב בהתאם לתאריך הקבלה בפעם הקודמת. אנו משתדלים כי הניפוק יתבצע אחת לשלושה חודשים.

במידה והתרופות נרכשו בקופת חולים לא יהיה ניתן לקבלם מחברים לרפואה.

 

ליצירת קשר עם מחלקת תרופות כרוניות:

טלפון: 03-5792220

פקס: 03-5792223

מייל המחלקה: [email protected]